WRAN Western Riding Jeugdteam


“Aan de jeugd de toekomst”

Op de Jeugdpagina en de pagina WRAN levels – Novice jeugd en Jeugdklassen vindt u meer informatie zoals o.a. de definitie van een jeugdruiter zoals de WRAN deze hanteert.

Om de westernsport te stimuleren is een WRAN Western Riding Jeugdteam in het leven geroepen. Hieronder leest u hierover meer.

Doel:
Het oprichten van een jeugdteam in de Western Ruitersport dient meerdere doelen;
• Het promoten van de Western Riding sport onder de jeugd
• Het op een verantwoorde en plezierige manier opleiden van de jeugd in de westernsport
• Deelname aan internationale wedstrijden voor geselecteerde ruiters.

Uitvoering:
Het Jeugdteam zal bestaan uit een teamstaf en teamleden. De teamstaf bestaat uit:
• Marlies Maathuis  –  hoofdtrainer / begeleider
• Bert van Assenderp  –  coach / begeleider

Het team bestaat uit jeugdruiters in de leeftijdsgroep 9 t/m 18 jaar.

Binnen het jeugdteam zal worden gestreefd naar 6 gezamenlijke trainingsmomenten. 3 van deze trainingen zullen worden verzocht door de hoofdtrainer. Voor de 3 overige trainingen zal een gast-trainer worden uitgenodigd.

Van de ruiters die deel uitmaken van het jeugdteam wordt onder meer het volgende verwacht:
• Ruiters dienen  lid te zijn van de WRAN
• Er worden door de teamstaf drie wedstrijden uitgezocht waaraan deelname is verplicht
• Deelname  aan tenminste nog minimaal drie andere wedstrijden (door de ruiter zelf te bepalen)
• Ruiters dienen in het bezit te zijn van een eigen paard/dan wel in staat te zijn over een paard te beschikken
• Ruiters dienen in het bezit te zijn van eigen rijkleding

Bij de verplichte wedstrijden zullen de ruiters van het jeugdteam worden begeleid door de teamstaf.
Indien niet voldaan kan worden aan het volgen van de verplichte wedstrijden dan mag daarvoor in de plaats 1x door de ruiter aan een door hem/haar uit te kiezen wedstrijd worden meegedaan (Hiermee blijft het totaal aantal te rijden wedstrijden op 6 staan).

Ruiters kunnen zich opgeven bij het jeugdteam middels de Facebookpagina (WRAN Western Riding Jeugdteam Nederland) of het e-mail adres van Marlies Maathuis: mmhorsetraining@gmail.com. Gedurende de tijd dat ruiters onder het jeugdteam vallen wordt er contact onderhouden en worden de ruiters beoordeeld op hun prestaties en inzet. Met name de inzet (motivatie, doorzettingsvermogen) en de prestaties zullen criteria zijn om uiteindelijk ruiters te selecteren voor deelname aan internationale wedstrijden.

De uiteindelijke selectieperiode vangt aan in juli zodat er voldoende tijd overblijft om mogelijk een team samen te stellen voor de EWU German Open. Indien er een teamchallenge wedstrijd plaats gaat vinden is het streven om het Jeugdteam daarvoor in te schrijven.

Ruiters die de beschikking hebben over meerdere paarden mogen daarmee lid worden van het jeugdteam. De teamstaf zal dan uiteindelijk beslissen welke combinatie (paard en ruiter) gaat deelnemen, indien geselecteerd.

Sponsoring:
Voor het WRAN Western Riding Jeugdteam is sponsoring aangevraagd en ook reeds verkregen. Zo zullen de geselecteerde ruiters bijvoorbeeld in gelijke kleding worden gestoken (geen showkleding) zodat zij zich ook als team kunnen presenteren.

Ouders:
Zonder betrokkenheid van de ouders is het bestaan van een jeugdteam onmogelijk. Het lid worden van dit jeugdteam vraagt, naast de inzet van de ruiter, dus ook een stukje commitment van de ouders/verzorgers van de ruiters. Beleid, vorderingen en adviezen worden ook met de ouders/verzorgers van de leden van het jeugdteam besproken. Daarnaast wordt een beroep gedaan op de ouders/verzorgers om het vervoer te regelen voor de ruiter, naar de wedstrijden en de gezamenlijke trainingsmomenten.

Kosten:
Lidmaatschap van het jeugdteam als ruiter is kosteloos. Het teamstaf zet zich op allerlei manieren in, o.a. middels sponsoring, om kostendekkend te opereren.

Activiteiten:
Naast de extra trainingen, onder auspiciën van de teamstaf, is het streven ook gericht op het geven van demonstraties, indien daarom wordt gevraagd en er redelijkerwijs aan kan worden voldaan. De teamstaf gaat zich inzetten om naast de trainingen ook workshops te organiseren met specialisten aangaande omgang met het paard, verzorging (grooming) van het paard voor wedstrijden en wellicht ook nog styling en kledingadvies voor wedstrijden. Ook zullen de reglementen waarbinnen de wedstrijden worden gereden aan de ruiters worden meegedeeld.

Locatie:
Voor de gezamenlijke trainingsmomenten wordt op dit moment een zo centraal mogelijke locatie gezocht. Vooralsnog is de locatie van M&M Stables (Sint Jansklooster, Overijssel) beschikbaar.

Overige punten:
Het spreekt voor zich dat trainingsmomenten zodanig zullen worden ingepland dat daardoor geen deelname aan wedstrijden wordt gehinderd. De teamstaf kent haar verantwoordelijkheden. Het streven is vooral gericht op het brengen van plezier in de beleving van de sport en kennisoverdracht. Daarnaast mag het nooit zo zijn dat de sport zaken als school/opleiding/stage in de weg gaat zitten. Indien dat zich dreigt voor te doen zal de teamstaf in gesprek gaan met de ruiter.

Voor vragen kunt u zich wenden tot de teamstaf: Marlies Maathuis en/of Bert van Assenderp.